ข่าวประชาสัมพันธ์ - 001

ข่าวประชาสัมพันธ์ - 001

1 มิถุนายน 2563

เรียน    ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน

         

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบทางด้านการก่อสร้างโรงเรียนสถานที่ใหม่ (ABA) ทำให้เกิดการล่าช้า และไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด

          ทางโรงเรียนจึงขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนในปีการศึกษา 2563 นี้ โดยจะเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ) โดยจะเปิดการเรียน ณ สถานที่เดิม ABS 2 (โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์) และทางโรงเรียนได้มีการปรับค่าเรียนเป็นราคาของ ABS 2 ซึ่งจะลดจากราคา ABA

ในระหว่างการหยุดเรียน Lock down นี้ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงความสำคัญของการเรียนของบุตรหลานของท่าน จึงขอเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ส่วนตัวในราคาพิเศษให้กับนักเรียนของเรา หากผู้ปกครองท่านใดสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.อัมพร โทร 081-9506659, 081-7168917

 

ทางโรงเรียนกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }