เข้าแถวสนามบาสฯใหม่.[03-01-2562]

วันนี้เด็กๆได้เข้าแถวที่สนามบาสใหม่ของโรงเรียน เด็กๆเต้นกับครูและเพื่อนๆอย่างๆสนุกสนาน
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }