กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง 05.10.2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง 05.10.2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาบาล

ก่อนที่จะทำกิจกรรม ฐานต่างๆเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจดจำสำหรับเด็กๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูกับนักเรียน

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }