ห้อง ป.1[10-05-2561]

ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และความรู้สึกของร่างกายในวิชาวิทยาศาสตร์
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }