ห้อง ป.1[14-05-2561]

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับครูสก็อตและครูคอรี และมีความสุขกับการเรียนวิชาลูกเสือครั้งแรกของพวกเขาในวันนี้ด้วย
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }