ห้อง ป.1[17-05-2561]

ชั้น ป.1 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิต และสื่งไม่มีชีวิต กับครูแนน
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }