ห้องเรียน ป.1[21-05-2561]

ชั้นเรียน ป.1 วิชาลูกเสื้อ เรียนรู้เกี่ยวกับการพันผ้าพันคอ และการใส่ว๊อกเกิ้ล กับครูตรีและครูแนน
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }