แจกผลการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[21-08-2018]

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับผลการเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แจ้งผลการเรียน และความคืบหน้าของเด็กๆให้ผู้ปกครองทราบ
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com