สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ป.1[24-08-2018]

วันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ มหาสมุทรป่าไม้ขั้วโลกและทุ่งหญ้า ครูทอมและครูเปรี้ยวภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ของนักเรียนมากๆ
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }