เรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีความประสงค์แจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกิจกรรมงานเลี้ยงสำหรับนักเรียนในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนำขนมขบเคี้ยว ผลไม้หรือน้ำผลไม้สำหรับเด็กมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท่านผู้ปกครองสามารถนำสิ่งของดังกล่าวมาให้ได้ที่ครูประจำชั้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561นี้ กิจกรรมเป็นงานแฟนซีฟันนี่แฮร์เดย์ (นักเรียนแต่งชุดแฟนซี)
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }