เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }