ห้องอนุบาล1 เก็บผักบุ้ง[26-08-2016]

          ห้องอนุบาล1 วิชาภาษาไทย ปลูกเมล็ดบางอย่างในสวนข้างหลังโคงเรียนของเรา และตั้งแต่นั้นมาพวกเขาได้ดูแลและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอและเฝ้าดูมันเติบโตเป็นผักบุ้ง วันนี้เด็ก ๆ ได้นำผักบุ้งที่ได้มานี้กลับบ้านไปให้ครอบครัวของเด็กๆ ^^

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }