แต่งตัวอาชีพที่ชื่นชอบ เมื่อโตขึ้น 15.09.63

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }