ทัศนศึกษา 15-17 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ไปทัศนศึกษาที่เวียงกุมกาม วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 เด็กๆมีความสุข และสนุกไปกับการนั่งรถรางชมเมืองโบราณ และทำพวงกุญแจเป็นของที่ระลึก

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com