16-03-2021

16-03-2021

นักเรียน k1Inter&k1EP และคุณครูทุกคน สนุกสนานกับการท่องเที่ยวชม 

หอดูดาวสิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }