ห้องเตรียมอนุบาล[16-08-2559]

วันนี้ในระดับเตรียมอนุบาลทำกิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน กับครูฮันนาห์
สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/littlestarsbilingualpreschool/photos/?tab=album&album_id=1053312394754568
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }