กิจกรรม[17-5-2560]

กิจกรรม[17-5-2560]

 สิ่งที่ดีในวันพุธที่เราได้รับ เรียนเรื่องวงกลมกับครูสก๊อต ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ K2 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับใบหน้าของพวกเขา ขณะที่นายคาลวินสอน K3 เกี่ยวกับพืชและวิธีที่พวกเขาเริ่มต้นจากเมล็ดและเติบโตเป็นดอกไม้

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }