วันเยาวชนแห่งชาติ - 18.09.2563

วันเยาวชนแห่งชาติ - 18.09.2563

 

เด็กหญิงต้นฝน แก้วขาว อนุบาล 3
เด็กหญิงศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }