น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ[18-10-2016]

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

        พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }