โรงเรียนหยุด 19 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนหยุดวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา และจะเปิดอีกครั้งในวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }