กิจกรรมปิดภาคเรียนฤดูร้อน : สัปดาห์ที่ 2

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }