เปิดเรียน เทอม2/2560

โรงเรียนจะเปิดเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560

แล้วพบกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆ ^^

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }