โรงเรียนจะเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจะเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 แล้วพบกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆ....
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }