ห้องอนุบาล 2 [26-07-2016]

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสองมีความสนุกสนานในการปลูกเมล็ดพืช กับคุณครูน้ำ

สามารถชมรูปาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/littlestars.bilingual/media_set?set=a.1109907885743878&type=3

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }