ชั้นนุบาล2 พูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบ[26-08-2016]

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }