กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง - 20.01.2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง - 20.01.2020

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ เชียงใหม่แอดแวนเจอร์ เชียงใหม่
#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }