ห้องเตรียมอนุบาล เอและบี[20-09-2016]

         ห้องเตรียมอนุบาล เอและบี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัตถุหนักและเบาและพวกเขามีความตื่นเต้นที่ได้เห็นวัตถุพวกนั้นปลิวไปกับพัดลม กับครูฮันนาห์ และห้องเตรียมอนุบาล บี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาไทยโดยการมองหาตัวอักษรที่คุณครูบอก กับครูแอน

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }