ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หอพักนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา

ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หอพักนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา

ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หอพักนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }