ประชุมผู้ปกครอง

         ยินดีต้อนรับคุณพ่อ-คุณแม่ทุกท่าน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองของทางโรงเรียน คุณครูทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติ ได้แบ่งบันเรื่องราวดีๆ น่ารักๆ ของเด็กๆ ให้ผู้ปกครองฟัง

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }