มาร์ติน

       
         ทางโรงเรียนอยากขอบคุณ คุณแม่ของน้องมาร์ติน ชั้นอนุบาล 3 ที่เขียนข้อความน่ารักๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของน้องว่าได้ การสนทนาและทักษะทางภาษาของน้องได้ดีขึ้นมาก จากที่ไม่ได้เลย จนตอนนี้สามารถสื่อสารภายในโรงเรียนและข้างบ้านได้อย่างมั่นใจ

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }