วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         ชั้นอนุบาล 1 ในคาบภษาอังกฤษ ครูเมย์ ได้สอนเด็กๆเต้น(เต้นจากประเทศแอฟริกา) และในคาบภาษาไทย เด็กๆได้ตกแต่งต้นไม้ของตัวเองโดยใช้สีและฟองน้ำกับครูส้ม

     #LittleStarsAmbassadorBilingualSchoolSchool

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }