เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และหมายเลขสอง

        gเด็กๆ ห้อง พรีสคูล ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์, พฤติกรรมที่แสดง ,และเสียงของสัตว์ กับครูฮานาห์ และเรียนรู่และระบายสีเลข 2 กับ ครูแอน

     #LittleStarsAmbassadorBilingualSchoolSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }