ระบายสีตกแต่งเสื้อกระดาษ

K2 decorated their T-shirts today in Thai class with Kru Amp.

เด็กๆ อนุบาล 2 ระบายสีตกแต่งเสื้อยืด(พับจากกระดาษ)ของตัวเอง ในหน่วยการเรียนเกี่ยวกับการรักษาเครื่องแต่งกายของตัวเอง กับครูแอม

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }