เข้าแถวเคารพธงชาติ

เข้าแถวเคารพธงชาติ
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool