รวมพลังแห่งความพักดี เพื่อพ่อ

คณธผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกันร้องเพลง และเก็บขยะ+ใบไม้ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง 
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }