ประกาศโรงเรียนหยุด

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ทางโรงเรียนใคร่ขอแจ้งวันหยุดที่จะมาถึงนี้
•วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนหยุดเนื่องจากวันการศึกษาเอกชน( คุณครูเข้ารับการอบรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

•วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560โรงเรียนหยุดเนื่องจากชดเชยวันมาฆบูชา 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }