สัปดาห์วันภาษาและวัฒนธรรมไทย

สัปดาห์วันภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2560

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool