ประชุมผู้ปกครอง

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาจากชั้นเรียนเตรียมอนุบาลและผู้ปกครองทั้งหมดจาก K3 ที่เข้าร่วมการประชุมของเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้ขณะที่พวกเขาจะเรียนต่อกับเราในปีการศึกษาต่อไป
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }