น้องอชิ รับรางวัล เยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชิชชิน วิบูลย์สิทธิโชค(น้องอชิ)

นักเรียยนชั้นอนุบาล 1 ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น " ประจำปี 2560

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool