กิจกรรมสนุกสนานในห้องเรียน

กิจกรรมสนุกสนานในห้องเรียน

มีกิจกรรมสนุกมากมายที่เกิดขึ้นในทุกห้องเรียนในวันนี้ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ อยากมาโรงเรียนทุกๆวันในเทอม 2 นี้ค่ะ
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }