รับผลการเรียน

รับผลการเรียน

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ชั้นเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล1-3 ที่มาร่วมงานกับทางโณงเรียนในสัปดาห์นี้ เพื่อพบปะกับพูดคุยและรับผลการเรียนของเด็กๆ ทางโรงเรียนยินดีที่ได้พบกับผู้ปกครองทุกท่านเพื่อหาพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบุตรหลานของท่าน
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }