สาธารณสุขหางดงเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น สาธารณสุขอำเภอหางดง ได้เข้ามาเยี่ยมและให้คำแนะนำโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องโรคมือเท้าปาก และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา และได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น สาธารณสุขอำเภอหางดงเป็นอย่างสูงค่ะ

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }