กิจกรรมคริสต์มาส 2018

กิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ และครูทุกคนมีความสุข และดูน่ารักมาก ด้วยเครื่องแต่งกายตามเทศกาลนี้ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมแสดงโชว์ของนักเรียน เกมต่างๆ ขอขอบคุณทุกๆท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }