กิจกรรมคริสต์มาก กับ "แม่น้องอันดา"

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณแม่ของน้องอันดา อนุบาล3 อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่มาร่วมทำกิจกรรมคริสต์มาสกับเด็กๆ เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากๆ

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }