ค่ายภาษาอังกฤษ

เชิญชวนเด็ก ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในอาทิตย์ที่ 3 เกี่ยวกับประเทศอเมริกา และในวันศุกร์ ที่ 6 จะมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นน้ำสงกรานต์
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }