โรงเรียนหยุด วันวิสาขบูชา

โรงเรียนหยุดวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา และจะเปิดเรีบยตามปกติอีกครั้ง  ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }