ตารางกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน

 กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 และสัปดาห์วันภาษาและวัฒนธรรมไทย(วันสุนทรภู่) จัดขึ้นในวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2561
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }