กิจกรรมการเรียนภาคพิเศษ

 สมัครและเข้าร่วมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนภาคพิเศษของเราเป็นเวลา 2 สัปดาห์
สำหรับกิจกรรมสนุก ๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
โปรดลงทะเบียนที่แผนกการเงิน ก่อนวันศุกร์ที่ 7 กันยายน เพื่อสำรองที่นั่งให้บุตรหลานของท่านค่ะ

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }