ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับน้องอ่อมอ๊อ ป.1 กับน้องกวี อนุบาล 3 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ในงานวันเยาวชน ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }