กิจกรรมชั้นเตรียมอนุบาล

เด็กๆนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลเรียนศิลปะเกี่ยวกับการระบายสีรูปต้นไม้ โดยใช้หลอดดูดและสีน้ำ
และเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยและผลไม้ต่างๆที่สามารถทานกับขนมหรือไอศกรีมได้
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }